Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) omvat alle vormen van hersenletsel dat tijdens het leven ontstaat. NAH kan op allerlei manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding of een tumor.

NAH heeft vaak een enorme impact op het verdere leven. Veel mensen met NAH kunnen (tijdelijk) niet meer werken. Zelfs milde vormen van hersenletsel kunnen grote beperkingen met zich mee brengen. Dit kan zich uiten in prikkelbaarheid, vermoeidheid en concentratieproblemen, waardoor het werk dat iemand deed niet meer op dezelfde manier gedaan kan worden. Ernstige NAH klachten kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Er kunnen allerlei klachten optreden zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsveranderingen en problemen met oriëntatie. Dit kan tot grote afhankelijkheid leiden.

Wat zijn de gevolgen als u niet meer kunt werken door NAH? Heeft u recht op een compensatie voor de gemiste arbeidsinkomsten?

NAH door toedoen van een ander

Heeft u NAH opgelopen door toedoen van een ander? Bijvoorbeeld door een verkeersongeval met een auto die iemand anders veroorzaakt heeft? Dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Werd u aangereden door een motorrijtuig terwijl u op de fiets reed of als voetganger aan het verkeer deelnam? En was u zelf (deels) verantwoordelijk voor het ongeluk? Dan is de tegenpartij nog steeds voor tenminste 50% aansprakelijk.

In bovenstaande gevallen dient u dus de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen. Bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding dienen de gemiste inkomsten (nu en in de toekomst) meegenomen te worden.

Bij gecompliceerde zaken als letselschade bij NAH is het altijd verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze helpt u onder andere met de complexe schadeberekening. Lees ook: Letselschade? Zo gaat het in zijn werk.

Weer werken met NAH

Veel mensen proberen na verloop van tijd weer terug te keren naar het werk. Vaak kost dit in het begin veel tijd en moeite. Omdat er aan de buitenkant van veel patiënten met NAH niets te zien is, leidt dit vaak tot onbegrip vanuit de omgeving. Daarnaast kan het voor slachtoffers zeer frustrerend zijn als blijkt dat ze niet meer op het oude niveau terug kunnen keren.

Op de website werken met hersenletsel vindt u tips en informatie voor zowel werknemers, werkgevers en professionals voor een optimale re-integratie en als wegwijzer om met tegenslagen om te gaan.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces.

Wij hebben veel ervaring met gecompliceerde zaken en cliënten die hersenletsel (NAH) hebben opgelopen. Neem contact op voor een kennismaking.