Een inzittendenverzekering kunt u afsluiten naast de wettelijk verplichte WA-verzekering voor uw auto.

De naam van een schadeverzekering inzittenden kan wat misleidend zijn. Met de schadeverzekering inzittenden verzekert u inderdaad de inzittenden van de auto, zoals de naam al doet vermoeden. Wist u dat u daarnaast ook uzelf als bestuurder van die auto verzekert tegen schade die ontstaat door een verkeersongeval?

Waarom afsluiten?

Voor de inzittenden van de auto is het afsluiten van een inzittendenverzekering niet noodzakelijk. De inzittenden kunnen hun schade namelijk verhalen op de WA-verzekering van de bestuurder. De ziektekosten van de inzittenden en van de bestuurder worden gedekt door hun zorgverzekering.

De bestuurder die betrokken raakt bij een eenzijdig ongeval of zelf een meerzijdig ongeval veroorzaakt, krijgt zijn schade echter niet vergoed op basis van zijn WA-verzekering. Voor deze situaties biedt een inzittendenverzekering uitkomst. De inzittendenverzekering vergoedt de schade van de bestuurder, zonder te kijken of deze schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval.

Welke schade wordt vergoed?

U heeft keuze uit twee soorten inzittendenverzekeringen. Iedere soort verzekering biedt een andere dekking. Bij schade ontstaan door een ongeval kunt u denken aan beschadigde spullen in de auto, letselschade, medische kosten, verlies van inkomen of uitvaartkosten.

1: Ongevallen-inzittendenverzekering (OIV)

De ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) kent een maximumvergoeding. De uitkering is een vooraf vastgesteld vast bedrag. De verzekeraar keert alleen uit bij invaliditeit of overlijden. Deze verzekering kent dus geen vergoeding voor beschadigde spullen, letselschade zonder (blijvende) invaliditeit, enzovoorts.

2: Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden (SVI) kent daarentegen geen maximumvergoeding. Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk geleden schade. De vaststelling van de schade gaat op dezelfde manier als bij de WA-verzekering. Deze verzekering keert uit bij invaliditeit of overlijden, maar biedt daarnaast ook dekking voor letselschade en schade aan spullen in de auto. Ook de SVI kent een maximumvergoeding, echter bedraagt deze fors meer dan de maximumvergoeding van de OIV.

Vergoeding kosten letselschade advocaat

Wanneer u als bestuurder letselschade heeft opgelopen, kunt u deze in beginsel vergoed krijgen op basis van uw SVI. De ervaren advocaten van Ferme Letselschade Advocaten kunnen u bijstaan bij het vaststellen van de omvang van uw schade en het verkrijgen van schadevergoeding van de SVI-verzekeraar. Omdat de redelijke kosten ter vaststelling van de schade in beginsel ook deel uitmaken van uw schade, dienen de redelijke advocaatkosten door de verzekeraar te worden vergoed.

Wilt u meer weten over de inzittendenverzekering of zoekt u bijstand bij het verhalen van uw letselschade? Neem dan contact op met een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten. Wij helpen u graag.