De scholen zijn (gedeeltelijk) weer geopend. Na een lange periode van thuiszitten kunnen de leerlingen van het basisonderwijs weer volop naar school. Eindelijk kunnen zij weer buiten spelen en sporten op het schoolplein.

Maar wat kunt u doen als er een ongeval gebeurt onder toezicht van de school? Uw kind valt, breekt iets of loopt wellicht hersenschade op?

Een voorbeeld

De rechtbank in Zeeland oordeelde recent over een casus waarin een 11-jarige met een schooluitje in de duinen uit een boom was gevallen.

De jongen klom in een hoge boom buiten het door de leerkrachten aangegeven speelgebied. Als gevolg hiervan liep hij een gebroken ruggenwervel en licht hersenletsel op. De ouders stelden de school aansprakelijk voor het opgelopen letsel.

Verschillende belangen

Bij het aansprakelijk stellen van scholen, staan er volgens de rechtbank twee belangen lijnrecht tegenover elkaar.

  • Aan de ene kant is de school verantwoordelijk voor het veilig leren en spelen van de kinderen. De school dient ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is, dat er geen onveilige situaties gecreëerd worden en dat er voldoende ruimte is voor de leerlingen om zich veilig te ontwikkelen.
  • Aan de andere kant staat de vrijheid van de kinderen om ‘lekker te kunnen spelen’. Kinderen zijn onvoorspelbaar, rennen, springen en vallen. Als alle risico’s door een school worden ingedekt om aansprakelijkheid te voorkomen, werkt dit belemmerend voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Tussen deze belangen moet een balans gevonden worden. Zo geldt er een zorgplicht voor de school om veilig spelen mogelijk te maken. Scholen kunnen letsel tot een minimum beperken door instructies te geven en voldoende toezicht te houden.

Wie is aansprakelijk?

In dit voorbeeld was er voldoende toezicht doordat er naast leerkrachten ook ouders aanwezig waren bij het begeleiden van de leerlingen. Daarnaast was er een draaiboek en waren er van te voren duidelijke afspraken gemaakt over waar de leerlingen wel en niet mochten spelen. De school heeft hiermee voldaan aan de zorgplicht en heeft zich voldoende ingespannen om het veilig spelen mogelijk te maken.

Van een school kan niet verwacht worden dat er op elke moment toezicht wordt gehouden, oordeelde de Rechtbank Den Haag al in 2012. Op deze manier wordt er ook voldoende recht gedaan aan de vrijheid van kinderen om te spelen.

In dit voorbeeld kon de aansprakelijkheid van de school dus niet worden vastgesteld.

Wanneer de school de zorgplicht schendt

Indien een school niet voldoet aan zijn inspanningsverplichting, kan de aansprakelijkheid anders liggen. Denk hierbij aan een school die geen veiligheidsvoorschriften in acht neemt bij de gymles, onvoldoende leerkrachten inzet op het schoolplein of gevaar zettende activiteiten organiseert. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

Twijfelt u over de getroffen maatregelen bij een ongeval dat uw kind is overkomen? In dat geval is het verstandig hiervoor een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen.

Letsel bij kinderen

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht adviseert u graag wanneer u of uw kind letsel heeft opgelopen. Wij zijn bekend met vele complexe zaken, zoals niet-aangeboren hersenletsel. Wij staan u bij in het proces en helpen u de schade te verhalen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze ervaren advocaten.