Home » Szkody osobowe » Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

Wypadek przy pracy

Do wypadków nierzadko dochodzi także w miejscu pracy – w fabryce, na budowie czy w biurze. Drobna nieuwaga czy błąd mogą doprowadzić do nieprzyjemnego i poważnego w skutkach zdarzenia, i w konsekwencji do powstania szkody osobowej, a nawet zgonu. Roszczeń za szkody osobowe powstałe w wypadku przy pracy można dochodzić od pracodawcy. Podobnie rzecz ma się z wypadkami komunikacyjnymi, do których doszło w czasie pracy: odpowiedzialnością za nie można obarczyć pracodawcę.

Obowiązek zachowania należytej staranności

Na pracodawcy ciąży obowiązek zachowania należytej staranności w zapewnieniu pracownikowi odpowiednio bezpiecznego środowiska pracy. Prawo stawia wysokie wymagania w tym zakresie. I tak pracodawca winien uwzględnić wszystkie zagrożenia, które niesie ze sobą wykonywanie danych robót. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stworzono szereg odnośnych zasad i uregulowań. Pracownicy są chronieni przepisami ustawodawstwa z zakresu BHP. I tak pracodawca musi wykazać, że podjął wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia wypadkowi. Należy wspomnieć, że okoliczności łagodzące, które mogą wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy, nie zdarzają się często. Z dobrodziejstwa przepisów ustawodawstwa z zakresu BHP korzystają także osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) oraz pracownicy tymczasowi.

Choroba zawodowa

Pracodawcę można pociągnąć do odpowiedzialności także z tytułu wystąpienia chorób zawodowych, takich jak zaburzenia psychoorganiczne (choroba malarzy), ekspozycji na azbest (międzybłoniak) oraz inne substancje toksyczne, burn-out albo RSI/CANS.

Indywidualne podejście

W przypadku obrażeń ciała poszkodowany często staje przed pytaniami dotyczącymi pracy, reintegracji i uzyskania odpowiedniej opieki. Nasze spersonalizowane podejście i szeroki zakres pomocy oznacza, że pomagamy we wszystkich tych obszarach.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Większość pracodawców posiada polisę ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawcy jest zobowiązane – po uznaniu odpowiedzialności za dane zdarzenie – pokryć koszty pomocy prawniczej adwokata. Kancelaria Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht może wówczas bezpłatnie prowadzić obsługę Twojej sprawy.

Kontakt

Ofiara obrażeń ciała?

Chcesz wiedzieć, co możemy dla Ciebie zrobić? Opisz swoją sytuację, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, bez żadnych zobowiązań.

Lub zadzwoń: +31 (0)30 202 70 04

Doświadczenia

Ferme Letselschade Advocaten heeft mij bijgestaan nadat ik in 2016 een bedrijfsongeval heb gehad

Mijn eerste gesprek was met Advocaat Wendy Boer. En uiteindelijk hebben we 7,5 jaar wekelijks contact gehad. Wendy heeft mij al tijd het vertrouwen gegeven dat het allemaal goed zou komen en na 7,5 jaar strijden is de zaak positief afgerond!

Wendy Boer is een zeer prettig persoon in de omgang. Ze zegt waar het op staat en is recht door zee.

Wendy bedankt voor alles wat je allemaal voor ons hebt gedaan.

Van Nieuwenhoven uit Noordwolde

Onwijs bedankt!

Ik ben zeer te spreken over Annemieke Govers. Zij heeft mij bijgestaan tijdens mijn schade letsel traject. Na mijn ongeval twee jaar geleden heb ik haar benaderd. Na een persoonlijke ontmoeting had ik meteen een goed gevoel van vertrouwen. Dit gevoel is in de loop van het proces bevestigd. Ik ben super tevreden met de heldere, persoonlijke en fijne communicatie. Wat ik erg waardeerde is dat Annemieke altijd de tijd nam voor mijn vragen en om mij alles uit te leggen zodat ik het proces zelf ook begreep. Onwijs bedankt!

Mevrouw Krol uit Utrecht

Als het moet, doe ik weer een beroep op Hanneke

Ik heb van af 2018 tot 2023 Hanneke van Ommen voor mijn letselschade ingeschakeld, en met zeer tevredenheid en vriendelijk en luisterend oor als dat even nodig was.

Het is nu afgehandeld, maar doe als het moet weer een beroep op Hanneke.

Baukje uit Friesland

Przeczytaj wszystkie doświadczenia „